Tips voor als iemand jou vertelt over een psychische stoornis


 • Ga niet af op uiterlijk. Je hoeft mentale stoornissen of psychische problematiek niet te zien. Neem mensen serieus als ze hierover praten. Psychische problemen hebben geen vaststaand uiterlijk.
 • Blijf interesse tonen in iemand. Vraag hoe het gaat en blijf interesse tonen in hoe het met iemand gaat. Oók als er geen verandering in zit of als iemand geen (uitgebreid) antwoord geeft.
 • Besef dat iemand persoonlijke dingen deelt. Gedachtes en gevoelens kunnen heel heftig zijn en ook heel persoonlijk en moeilijk om te delen. Als iemand zich naar jou openstelt, luister dan zonder te oordelen.
 • Luister, maar geef geen advies. Vraag waar iemands behoeftes liggen. Geef pas advies als iemand daarom vraagt.
 • Bied hulp aan. Als je dat wilt, kun je vragen wat je kunt doen om iemand te helpen. Samen dingen ondernemen kan heel helpend zijn. Als iemand geen professionele hulp heeft, ga daar samen naar op zoek. Bij ernstige klachten is professionele hulp zoeken heel belangrijk.
 • Niet alles hoeft daarover te gaan. Praat niet alleen maar over de lastige dingen, maar heb het ook over leuke en luchtige dingen met elkaar. Gewoon samen iets doen kan ook al heel steunend zijn.
 • Behandel iemand niet als een speciaal persoon. Zie iemand als mens en niet als stoornis.
 • Vraag om duidelijkheid als je ergens over twijfelt. Dat is veel beter dan zelf verzinnen hoe het zit.
 • Blijf iemand betrekken. Ook als je verwacht dat iemand geen zin heeft, blijf iemand uitnodigen. Zo geef je iemand de kans geven om wel ja te zeggen. Vergeet ook niet dat als iemand steeds nee zegt, het wel heel fijn kan zijn voordiegene om te weten uitgenodigd te zijn.
 • Verwacht geen wonderen. Verwacht niet van iemand dat hij/zij zich beter voelt na een behandeling, een (behandel)opname, of na een bepaalde periode. Dat hoeft namelijk helemaal niet zo te zijn.
 • Stel verwachtingen bij. Verwacht niet dat iemand die zich (heel) slecht voelt op dit moment dezelfde interesse van vroeger kan hebben in activiteiten of in jou. Probeer het niet persoonlijk te nemen.
 • Maak niet alles positief. Je kunt iemand helpen met het benoemen van de dingen die iemand goed doet of die goed zijn gegaan op een dag, máár maak daarmee de zware dingen niet weg. Als je alles omzet in iets positiefs dan erken je iemands gevoelens en ervaringen niet.
samen